หม้อแปลง 12V power switching ตัวไหนเหมาะกับไฟ Led เส้น

 Amp  Volt  Watt
3A  12v  36W
5A  12v  60W
10A 12v  120W
20A 12v  240W
30A 12v  360W

หม้อแปลง 12V power switching เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าจาก 220V AC เปลี่ยนเป็น 12V DC ได้ หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของหม้อแปลงที่จะต้องเจาะลึกคือค่าหน่วยของแอมป์(Amp)ที่จะนำมาใช้งาน แอมแปร์ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า แอมป์ (สัญลักษณ์ : A) เป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า หรือปริมาณของประจุไฟฟ้า หม้อแปลงที่มีแอมป์เยอะก็จะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น (วัตต์) (W)

สูตรการคิดง่ายๆคือ W/12=Amp (12 คือจำนวน V ของหม้อแปลง)

ตัวอย่าง(a) ไฟเส้น 2835 ใช้กำลังไฟฟ้า 4.8 วัตต์ต่อเมตร ในหนึ่งม้วนมี 5 เมตร วิธีการคิดคือเอา 4.8 x 5(เมตร) = 24W แล้วนำเอาผลที่ได้มาใส่ในสูตรข้างบน 24W/12V=2A เราสรุปได้เลยว่าเราต้องใช้หม้อแปลงที่มีค่า2A ขึ้นไป(3A)

ตัวอย่าง(b) ไฟเส้น 5050 ใช้กำลังไฟฟ้า 14.4 วัตต์ต่อเมตร ในหนึ่งม้วนมี 5 เมตร วิธีการคิดคือเอา 14.4 x 5(เมตร) = 72W แล้วนำเอาผลที่ได้มาใส่ในสูตรข้างบน 72W/12V=6A เราสรุปได้เลยว่าเราต้องใช้หม้อแปลงที่มีค่า 6A ขึ้นไป(6A หรือ 10A)***

ตัวอย่าง(c) ไฟเส้น 5050 ใช้กำลังไฟฟ้า 14.4 วัตต์ต่อเมตร ในกรณีที่เราจะใช้ 4 เมตร วิธีการคิดคือเอา 14.4 x 4(เมตร) = 57.6W แล้วนำเอาผลที่ได้มาใส่ในสูตรข้างบน 57.6W/12V=4.8A เราสรุปได้เลยว่าเราต้องใช้หม้อแปลงที่มีค่า 5A ขึ้นไป(5A หรือ 10A)***

***หมายเหตุ*** การใช้หม้อแปลงที่มีค่า Amp พอดีหรือต่ำกว่าความต้องการจะทำให้หม้อแปลงทำงานหนักอายุการใช้งานไม่ยาวนาน ดังนั้นเราควรจะใช้หม้อแปลงที่มีค่าแอมป์มากกว่าความต้องการ ในกรณีนี้เราจะปัดขึ้นไปและเลือกใช้ 10A